Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   10.02.2021
  Konačan predlog ocjena
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   08.02.2021
  Rezultati i usmeni
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   01.02.2021
  Popravni zavrsni ispit
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   25.01.2021
  Završni ispit - bodovno stanje
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   18.01.2021
  Zavrsni ispit
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   12.01.2021
  Zavrsni ispit
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   23.12.2020
  Popravni kolokvijum
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   17.12.2020
  Predavanja
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   11.12.2020
  Rezultati kolokvijuma
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   10.12.2020
  Predavanja
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   02.12.2020
  Kolokvijum
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   26.11.2020
  Predavanja
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   24.11.2020
  Kolokvijum
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   19.11.2020
  Predavanja
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   18.11.2020
  Kolokvijum
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   12.11.2020
  Predavanje
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   29.10.2020
  Predavanje
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   30.09.2020
  Predavanja
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   04.02.2020
  Konacni rezultati ispita(SVI SMJEROVI)
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   11.12.2019
  Popravni kolokvijum termin
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   29.11.2019
  Rezultati prvog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   26.11.2019
  Informatika VJEŽBE
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   21.11.2019
  Prvi kolokvijum TERMIN
Biotehnički fakultet-ANIMALNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   30.09.2019
  Pomjeranje termina vjezbi