Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Septembarski rok (rezultati)

07.09.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Rezultati zavrsnog ispita (popravni termin) i predlog ocjena

10.07.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Rezultati nakon zavrsnog ispita (redovni termin)

17.06.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Evidencija poena prije zavrsnog ispita

26.05.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Termini polaganja II kolokvijuma

16.05.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Rezultati I kolokvijuma (dopunski termin) i plan rada do kraja semestra

30.04.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Dopunski termin za polaganje I kolokvijuma

26.04.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Rezultati I kolokvijuma (Moodle)

15.04.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Prvi kolokvijum - kada i kako

13.04.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Termini polaganja I kolokvijuma

05.04.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Seminarski radovi i online nastava

23.03.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Rad tokom obustave nastave

17.03.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Evidencija poena i predlog ocjena

27.06.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Rezultati nakon zavrsnog ispita (redovni termin)

12.06.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Evidencija poena prije zavrsnog ispita

27.05.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Rezultati II kolokvijuma - 08.05.2019 12:24

08.05.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Termini za II kolokvijum

15.04.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Rezultati I kolokvijuma

01.04.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Laboratorijske vjezbe

21.03.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Određivanje azota (materijal za vježbe)

04.03.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Pitanja, teme za seminarski rad i dr.

11.02.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROHEMIJA

Pitanja

12.02.2018