Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati ispita iz Agrometeorologije

23.09.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati iz Agrometeorologije u junskom ispitnom roku

20.07.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Poeni nakon prvog termina završnog ispita

22.06.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Literatura za pripremu ispita

27.05.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Termini polaganja II kolokvijuma

14.05.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Predavanja i vjezbe 11.05.

11.05.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Predavanja i vježbe 04.05.

04.05.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Predavanja i vjezbe 27.04

27.04.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Materijal sa predavanja

17.04.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Materijal predavanja

07.04.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Materijal predavanja

31.03.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Obavjestenje

31.03.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Materijal za predavanja 23.03

23.03.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Prezentacija predavanja 17.03

17.03.2020


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati zavrsnog ispita

25.06.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati završnog ispita

09.06.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati II kolokvijuma - popravni

22.05.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati II kolokvijuma

08.05.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati I kolokvijuma - popravni

20.03.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati I kolokvijuma

13.03.2019


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati ispita odrzanog 18.06.2018.

18.06.2018


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati ispita odrzanog 04.06.

05.06.2018


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati 2. kolokvijuma iz Agrometeorologije - 15.05.2018 11:59

15.05.2018


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati I kolokvijuma iz Agrometeorologije

25.03.2018


Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-AGROMETEOROLOGIJA

Termini konsultacija u ljetnjem semestru

02.03.2018