Filološki fakultet-FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-FRANCUSKI JEZIK I-FONETIKA I MORFOLOGIJA I -   16.12.2020
  Rezultati Kolokvijum
Filološki fakultet-FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-FRANCUSKI JEZIK I-FONETIKA I MORFOLOGIJA I -   22.11.2018
  Vježbe: vezivanje i ulančavanje u izgovoru
Filološki fakultet-FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-FRANCUSKI JEZIK I-FONETIKA I MORFOLOGIJA I -   22.11.2018
  Lista osnovnih glagola
Filološki fakultet-FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-FRANCUSKI JEZIK I-FONETIKA I MORFOLOGIJA I -   22.11.2018
  Vokali i konsonanti
Filološki fakultet-FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-FRANCUSKI JEZIK I-FONETIKA I MORFOLOGIJA I -   29.04.2018
  Rod i broj imenica i pridjeva;
Filološki fakultet-FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-FRANCUSKI JEZIK I-FONETIKA I MORFOLOGIJA I -   29.04.2018
  Vjezbe Rod i broj imenica i pridjeva