Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   12.09.2020
  Ispit 14.09.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   20.04.2020
  obnovci
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   23.09.2019
  Praksa 1, Rezultati usmenog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   02.07.2019
  rezultati nakon popravnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   13.06.2019
  rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena 1.godina
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   20.05.2019
  Potvrde o obavljenoj praksi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   20.05.2019
  druga godina-potvrda o obavljenoj praksi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   09.05.2019
  potvrda o obavljenoj praksi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   09.05.2019
  Hotel Onogošt
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   05.05.2019
  obavjestenje studentima
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   02.05.2019
  Hotel Regent Tivat
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   02.05.2019
  Potvrde o obavljenoj praksi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   26.04.2019
  Hotel Four Points by Sheraton, Kolašin
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   26.04.2019
  Hotel Regent Tivat
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   17.04.2019
  Obavještenje za petak 19.04.2019.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   09.04.2019
  hotel Regent - prva i druga godina; Boka Gardens, Kostanjica-druga godina
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   06.04.2019
  Važna informacija svim studentima na praksi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   04.04.2019
  Hotel Sport In, Cetine-početak prakse
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   02.04.2019
  Hotel Onogošt - dopuna informacije
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   30.03.2019
  VAŽNO OBAVJEŠTENJE
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   30.03.2019
  Montenegro Stars HG i Hilton- prva i druga godina
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   29.03.2019
  Montenegro Stars Hotel Group-raspored za prvu godinu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   28.03.2019
  Hotel Regent-promjena informacije
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   28.03.2019
  Dopune i izmjene rasporeda 04.04.2019.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   26.03.2019
  Raspored za stručnu praksu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   19.03.2019
  Potpisivanje ugovora
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   27.02.2019
  petak 01.03.2019.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   20.02.2019
  Raspored vježbi za petak 22.02.2019.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   08.02.2019
  pripremna praksa
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   11.12.2018
  Sanitarne knjižice
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   18.09.2018
  Rezultati završnog ispita-septembar
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   02.07.2018
  zavrsni ispit
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   26.06.2018
  Praktična obuka - rezultati završnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   17.04.2018
  Hungest Sun Resort, Herceg Novi - praktična obuka
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   27.03.2018
  Praksa Hotel Mediteran Bečići
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   23.03.2018
  sezonsko zapošljavanje Montenegro Stars Hotel Group
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   23.03.2018
  Budvanska Rivijera- career days
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   22.03.2018
  student Balša Dragović 206/17
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   22.03.2018
  dnevnik prakse
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   15.03.2018
  dopuna rasporeda za 16.03.2018.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   14.03.2018
  raspored javljanja u hotelima 16.03.2018.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   14.03.2018
  dopuna rasporeda javljanja 16.03.2018.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   08.03.2018
  nastava 09.03.2018.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   07.03.2018
  Ugovori za praksu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   05.03.2018
  Karisma Career day 09.03.2018.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   01.03.2018
  raspored vježbi, petak 02.03.2018.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   01.03.2018
  Sanitarni pregledi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   01.03.2018
  anketa za studentski karton
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   27.02.2018
  sanitarni pregled, srijeda 28.02.2018.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-PRAKTIČNA OBUKA -   27.02.2018
  sanitarni pregledi

1 | 2