Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Rezultati popravnog zavrsnog ispita - 06.02.2019 10:23

06.02.2019


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Termin popravnog zavrsnog ispita - 25.01.2019 14:01

25.01.2019


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Rezultati zavrsnog ispita - 24.01.2019 09:14

24.01.2019


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Rezultati popravnog kolokvijuma - 25.12.2018 12:06

25.12.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Rezultati kolokvijuma - 13.12.2018 15:11

13.12.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Termin popravnog kolokvijuma - 12.12.2018 21:11

12.12.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Obavjestenje o terminu kolokvijuma - 30.11.2018 12:15

30.11.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Obavjestenje o nastavi- 16.11.2018 16:30

16.11.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Obavjestenje o nastavi - 28.10.2018 16:09

28.10.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Rezultati ispita, drugi septembarski rok - 13.09.2018 10:27

13.09.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Rezultati ispita - septembarski rok - 07.09.2018 10:31

07.09.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Termin polaganja ispita iz predmeta Operativni menadžment - 28.08.2018 12:21

28.08.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

OM-popravni zavrsni - 05.02.2018 08:24

05.02.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Termin polaganja popravnog zavrsnog ispita - 30.01.2018 13:50

30.01.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Zavrsni ispit - 24.01.2018 07:42

24.01.2018


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Operativni menadzment BP popravni kolokvijum - 27.12.2017 10:18

27.12.2017


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Domaci zadatak - 18.12.2017 11:15

18.12.2017


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Termin popravnog kolokvijuma - 18.12.2017 13:12

18.12.2017


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Operativni menadzment - 13.12.2017 13:32

13.12.2017


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Termin polaganja kolokvijuma - predmet Operativni menadzment - 08.12.2017 09:14

08.12.2017


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Obavjestenje za studente III godine - predmet Operativni menadzment - 26.11.2017 14:08

26.11.2017


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Domaci zadatak iz predmeta Operativni menadzment - 15.11.2017 09:10

15.11.2017


Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment

Operativni menadzment - Bijelo Polje - 14.09.2017 11:18

14.09.2017