Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Drugi rok polaganja ispita u septembarskom roku

02.09.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati polaganja II kolokvijuma (27.08.2019.)

27.08.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati završnog ispita II rok

25.06.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Konačni predlog ocjena

25.06.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati završnog ispita - I rok

17.06.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Termin II roka završnog ispita

17.06.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Usmeni dio završnog ispita

12.06.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati II kolokvijuma - popravni rok

03.06.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Termin završnog ispita

03.06.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Termin održavanja usmenog dijela popravnog kolokvijuma

27.05.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati II kolokvijuma

20.05.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

19.05.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Termin održavanja II kolokvijuma

14.05.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Laboratorijska vježba - Ispitivanje tvrdoće materijala

13.05.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Termin održavanja laboratorijske vježbe

09.05.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Predavanja - novi termin

06.05.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Termin izvođenja predavanja

12.04.2019


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati završnog ispita od 21.09.2018. godine

21.09.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati polaganja (mašinski dio) od 19.09.2018.

19.09.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena nakon I septembarskog roka

04.09.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati polaganja od 29.08.2018.

29.08.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Osvojeni poeni - KONAČNI REZULTATI (dio predmeta na MTF-u)

25.06.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

25.06.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

OSVOJENI POENI - dio predmeta na MTF-u

18.06.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Pregled osvojenih poena

18.06.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

18.06.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

OSVOJENI POENI - dio predmeta na MTF-u

03.06.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati I popravnog kolokvijuma

22.05.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Završni ispit

22.05.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati KOLOKVIJUMA i OBAVJEŠTENjE

13.05.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Mašinski materijali - KOLOKVIJUM

03.05.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Vježbe iz Mašinskih materijala

23.04.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

NOVI termin popravnog kolokvijuma

17.04.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Rezultati I kolokvijuma

16.04.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

16.04.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Usmena odbrana predatih izvještaja laboratorijskih vježbi

16.04.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Predaja izvještaja laboratorijskih vježbi

05.04.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Termin predavanja

03.04.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Predavanja VII sedmica

30.03.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Predaja izvještaja laboratorijskih vježbi

30.03.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Predavanja VI sedmica

23.03.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Predaja izvještaja laboratorijskih vježbi

23.03.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Laboratorijske vježbe

19.03.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Prvi kolokvijum

19.03.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Predavanja V sedmica

16.03.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Predavanja IV sedmica

09.03.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Auditorne vježbe

09.03.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Predavanja III sedmica

02.03.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Predavanja II sedmica

01.03.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Nadoknada časova

27.02.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Predavanja I sedmica

16.02.2018


Mašinski fakultet-MAŠINSTVO

Obavještenje o rasporedu grupa

08.02.2018