Filozofski fakultet-STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU-MATEMATIKA I -   05.02.2021
  Rezultati i provimeve nga Matematika 1 dhe 3
Filozofski fakultet-STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU-MATEMATIKA I -   22.01.2021
  Nova objava - 22.01.2021 13:33
Filozofski fakultet-STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU-MATEMATIKA I -   03.01.2021
  Matematika I (Rezultatet aktuale)
Filozofski fakultet-STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU-MATEMATIKA I -   01.09.2020
  Kollokvijumet nga Matematikat 1 dhe 3 - me 4 shtator , ora 16:00
Filozofski fakultet-STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU-MATEMATIKA I -   03.01.2020
  Matematika I (Rezultatet aktuale)
Filozofski fakultet-STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU-MATEMATIKA I -   18.09.2019
  Rezultati i matematikave 1, 2, 3, 4.
Filozofski fakultet-STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU-MATEMATIKA I -   06.09.2019
  Rezultatet nga Matematikat 1,2,3,4
Filozofski fakultet-STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU-MATEMATIKA I -   05.02.2019
  Rezultatet nga Matematika I dhe III
Filozofski fakultet-STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU-MATEMATIKA I -   24.01.2019
  Nova objava - 24.01.2019 16:51