Prirodno-matematički fakultet -   20.05.2019
  Olimpijada znanja 2019 - rezultati
Prirodno-matematički fakultet -   14.05.2019
  Olimpijada znanja 2019 - preliminarni rezultati
Prirodno-matematički fakultet -   11.05.2019
  Olimpijada znanja 2019 - zadaci i rješenja
Prirodno-matematički fakultet -   09.05.2019
  Olimpijada znanja  2019 - takmičenje u subotu
Prirodno-matematički fakultet -   06.05.2019
  Olimpijada znanja 2019 - spiskovi takmičara
Prirodno-matematički fakultet -   21.04.2019
  Olimpijada znanja 2019 - preliminarni spiskovi takmičara
Prirodno-matematički fakultet -   19.03.2019
  Olimpijada znanja 2019 - pdf fajl
Prirodno-matematički fakultet -   18.03.2019
  Olimpijada znanja 2019
Prirodno-matematički fakultet -   14.05.2018
  Olimpijada znanja 2018 - konačni rezultati
Prirodno-matematički fakultet -   12.05.2018
  Olimpijada znanja 2018 - programiranje preliminarni rezultati
Prirodno-matematički fakultet -   06.05.2018
  Olimpijada znanja 2018 - preliminarni rezultati
Prirodno-matematički fakultet -   05.05.2018
  Olimpijada znanja 2018 - zadaci i rješenja zadataka