Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   10.06.2021
  Rezultati završnog ispit
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   04.06.2021
  Rezultati kolokvijuma - popravni rok
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   24.05.2021
  Link za prezentacije IR
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   18.05.2021
  Rezultati kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   18.05.2021
  Promjena termina - prezentacija
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   14.05.2021
  Rezultati istraživačkih radova i raspored prezentacija
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   07.05.2021
  Aktivnosti na časovima
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   07.05.2021
  Online konsultacije
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   05.05.2021
  Rezultati pisanog dijela istraživačkog rada
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   25.04.2021
  Link za online konsultacije
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   20.04.2021
  Promjena termina časova vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   19.04.2021
  Link za čas vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   13.04.2021
  Termin kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   12.04.2021
  Odlaganje termina kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   07.04.2021
  Link za dodatni čas
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   06.04.2021
  Dodatni čas vježbi - Uvod u istraživački rad
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   05.04.2021
  Link za čas vježbi 05.04.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   05.04.2021
  Promjena termina časova vježbi 05.04.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   21.03.2021
  Odlaganje termina vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   06.03.2021
  Termin časova vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   22.02.2021
  Link za čas vježbi 22.02.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   16.02.2021
  SMBP - Organizaciono ponašanje - Uvodni čas 17.02.2021. u 10:00 ZOOM LINK
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   07.09.2020
  Novi termin ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   04.09.2020
  Promjena termina ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   30.06.2020
  Rezultati
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   19.06.2020
  Rezultati završnog ispit
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   18.06.2020
  Odlaganje termina ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   08.06.2020
  Konačni rezultati istraživačkih radova
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   04.06.2020
  Zoom link 4.6.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   03.06.2020
  Zoom link 3.6.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   02.06.2020
  Zoom link
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   29.05.2020
  Istraživački radovi nakon korekcija
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   28.05.2020
  Prezentacije istraživačkih radova
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   28.05.2020
  Link za čas
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   26.05.2020
  Zoom konsultacije
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   26.05.2020
  Rezultati dosadašnjih aktivnosti i termin kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   25.05.2020
  Rezultati istraživačkih radova
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   20.05.2020
  Časovi online
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   20.05.2020
  Izmjena termina predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   16.05.2020
  Konsultacije link
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   16.05.2020
  Termin predaje gotovih istraživačkih radova
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   15.05.2020
  Termin konsultacija
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   14.05.2020
  Aktivnost 15.05.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   12.05.2020
  Časovi vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   12.05.2020
  Časovi predavanja i online aktivnost
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   12.05.2020
  Izmjena termina predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   12.05.2020
  Izmjena termina online testa
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   09.05.2020
  Online konsultacije
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   08.05.2020
  Nova objava - 08.05.2020 11:18
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ORGANIZACIONO PONAŠANJE -   07.05.2020
  Online aktivnost

1 | 2