Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-UPRAVNO PRAVO -   30.05.2021
  Upravno pravo - Završni ispit (dodatni rok)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-UPRAVNO PRAVO -   24.05.2021
  Upravno pravo - Završni ispit i Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-UPRAVNO PRAVO -   10.05.2021
  Upravno pravo - nastava online (11.05.2021.)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-UPRAVNO PRAVO -   10.05.2021
  Upravno pravo - I kol. i Popravni I kol.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-UPRAVNO PRAVO -   15.02.2021
  Upravno pravo - nastava online (16.02.2020.)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-UPRAVNO PRAVO -   06.06.2020
  Upravno pravo - Ispitni termini
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-UPRAVNO PRAVO -   27.04.2020
  Upravno pravo - online nastava (28.04.2020.)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-UPRAVNO PRAVO -   22.04.2020
  Upravno pravo - online nastava (24.04.2020.)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-UPRAVNO PRAVO -   29.05.2019
  Upravno pravo - Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-UPRAVNO PRAVO -   25.05.2019
  Upravno pravo - Završni ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-UPRAVNO PRAVO -   04.05.2019
  Upravno pravo - II kol.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-UPRAVNO PRAVO -   13.03.2019
  Upravno pravo - I kol.