Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   13.04.2020
  Sistemi socijalne sigurnosti - MATERIJAL ZA 13.04.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   06.04.2020
  Sistemi socijalne sigurnosti - MATERIJAL ZA 6.04.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   30.03.2020
  Sistemi socijalne sigurnosti - materijal za 30.03.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   24.03.2020
  Sistemi socijalne sigurnosti - MATERIJAL ZA 16.03.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   24.03.2020
  Sistemi socijalne sigurnosti - MATERIJAL ZA 23.03.2020.
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   10.06.2019
  Sistemi socijalne sigurnosti - popravni završnog ispita