Obavještenja - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   15.09.2023
  Rezultati drugog avgustovskog roka
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   09.08.2023
  Termini ispita u avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   04.02.2023
  Rezultati prvog ispitnog roka
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   02.01.2023
  Termini ispita
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   07.11.2022
  Obavještenje o predmetu za studijsku 2022-2023. godinu
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   25.01.2022
  Rezultati prvog roka
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   20.10.2021
  Obavještenje o predmetu za studijsku 2021-2022. godinu
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   16.09.2021
  Rezultati drugog roka
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   06.09.2021
  Rezultati prvog roka u septembru
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   31.08.2021
  Termin ispita
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   11.02.2021
  Rezultati drugog roka
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   01.02.2021
  Drugi rok
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   25.01.2021
  Rezultati prvog roka
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   08.01.2021
  Prvi ispitni rok
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   16.11.2020
  Obavještenje o predmetu za studijsku 2020-2021. godinu
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   23.09.2020
  Rezultati popravnog avgustovskog roka
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   14.09.2020
  Rezultati
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   07.02.2020
  Rezultati drugog ispitnog roka
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   26.01.2020
  Rezultati prvog ispitnog roka
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   22.01.2020
  Ispit - drugi rok
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   23.12.2019
  Ispit - prvi rok
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   08.10.2019
  Obavještenje o predmetu za studijsku 2019-2020. godinu
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   17.09.2019
  Drugi rok
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   12.09.2019
  Rezultati prvog roka
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   20.08.2019
  Kolokvijumi i ispiti u Avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   03.01.2019
  Termini ispita
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   26.12.2018
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   25.12.2018
  Popravni kolokvijum
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   14.11.2018
  Odlaganje nastave
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   13.11.2018
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   07.11.2018
  Termin predavanja
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   05.11.2018
  Termin prvog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   24.10.2018
  Gostujuće predavanje šefice odsjeka NATO-a za regrutovanje u Crnoj Gori i mogućnostima stažiranja i zapošljavanja
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   22.10.2018
  NATO - predavanja
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   16.10.2018
  Jednokratna zamjena termina predavanja i vježbi
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   08.10.2018
  Poziv na međunarodnu konferenciju o nacionalizmu
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   25.09.2018
  Uvodni čas
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   10.01.2018
  "NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - seminarski radovi (bodovna lista)
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   14.12.2017
  "NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - završni ispit (termin)
Fakultet političkih nauka-EVROPSKE STUDIJE-NATO I SISTEMI KOLEKTIVNE BEZBJEDNOSTI -   22.11.2017
  "NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - predavanje (termin)