Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   15.04.2021
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - geodezija - 2020/21
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   08.04.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma - Geodezija - 2020/21
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   10.09.2020
  Rezultati popravnog završnog ispita - geodezija - 2019/20 avgust - septembar
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   06.07.2020
  Rezultati popravnog završnog ispita - geodezija - 2019/20
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   20.06.2020
  Rezultati završnog ispita - 2019/20
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   15.06.2020
  Evidencija osvojenih poena - arhitektura - geodezija 2019/20
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   15.06.2020
  Obavještenje o završnom ispitu - geodezija
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   28.05.2020
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - geodezija - 2019/20
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   27.05.2020
  Popravni drugi kolokvijum 27.05.2020.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   26.05.2020
  Obavještenje br. 3 o domaćim zadacima
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   18.05.2020
  Rezultati drugog kolokvijuma - geodezija - 2019/20
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   15.05.2020
  Drugi kolokvijum 15.05.2020.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   06.05.2020
  Obavještenje br. 5 o kolokvijumu
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   30.04.2020
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - geodezija - 2019/20
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   29.04.2020
  Popravni prvi kolokvijum 29.04.2020.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   27.04.2020
  Rezultati prvog kolokvijuma - geodezija - 2019/20
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   24.04.2020
  Prvi kolokvijum 24.04.2020.
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   15.04.2020
  Obavještenje br. 4 o domaćim zadacima i kolokvijumu
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   08.04.2020
  Obavještenje br. 3 o domaćim zadacima
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   01.04.2020
  Obavještenje br. 2 o domaćim zadacima
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   01.04.2020
  Obavještenje br. 2 o domaćim zadacima
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   26.03.2020
  Obavještenje o domaćim zadacima
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   18.03.2020
  Obavještenje o savaladavanju gradiva za vrijeme obustave nastave
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   14.09.2019
  Rezultati popravnog završnog ispita - geodezija - 2018/19 avgust - septembar - drugi termin
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   29.08.2019
  Rezultati popravnog završnog ispita - geodezija - 2018/19 avgust - septembar
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   13.06.2019
  Rezultati popravnog završnog ispita - geodezija - 2018/19
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   30.05.2019
  Rezultati završnog ispita - geodezija - 2018/19
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   16.05.2019
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - geodezija - 2018/19
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   16.05.2019
  Evidencija osvojenih poena - geodezija 2018/19
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   09.05.2019
  Rezultati drugog kolokvijuma - geodezija - 2018/19
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   22.04.2019
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - geodezija - 2018/19
Arhitektonski fakultet-ARHITEKTURA 5+0-GEODEZIJA -   21.03.2019
  Rezultati prvog kolokvijuma - geodezija - 2018/19