Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   08.02.2021
  Rezultati završnog ispita 06. 02. 2021. - 08.02.2021 10:16
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   03.02.2021
  Raspored studenata po grupama - popravni ispit - 03.02.2021 16:09
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   31.01.2021
  Rezultati završnog ispita 29. 01. 2021. - 31.01.2021 00:30
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   28.01.2021
  Završni ispit - 28.01.2021 18:26
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   12.01.2021
  Odlaganje termina ispita - 12.01.2021 08:36
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   31.12.2020
  Završni ispit - 31.12.2020 13:41
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   23.12.2020
  Odbrana seminarskih radova - 23.12.2020 11:14
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   22.12.2020
  Uvid u testove - 22.12.2020 09:56
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   18.12.2020
  Odbrana seminarskih radova - 18.12.2020 09:25
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   15.12.2020
  Online nastava 16. 12. - 15.12.2020 16:26
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   11.12.2020
  Rezultati kolokvijuma od 9. decembra 2020. godine - 11.12.2020 10:37
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   08.12.2020
  Termin popravnog kolokvijuma i raspored po grupama - 08.12.2020 15:42
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   02.12.2020
  Online nastava - 02.12.2020 00:20
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   23.11.2020
  Odlaganje termina popravnog kolokvijuma - 23.11.2020 13:51
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   23.11.2020
  Online nastava 25. 11. 2020. godine - 23.11.2020 13:58
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   19.11.2020
  Termini i raspored po grupama za popravni kolokvijum - 19.11.2020 14:28
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   13.11.2020
  Rezultati kolokvijuma od 11.11.2020. godine - 13.11.2020 14:31
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   10.11.2020
  Novi termini kolokvijuma i raspored studenata po grupama - 10.11.2020 09:00
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   16.10.2020
  Upustvo za pisanje seminarskog rada - 16.10.2020 09:28
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --NASLJEDNO PRAVO -   22.09.2020
  Nasljedno pravo - rez septembar