Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   19.04.2022
  Prijava za konferenciju 20.04.2022
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   19.04.2022
  PTT prezentacije
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   15.04.2022
  5TH INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE ON LOCAL SAFETY AND SECURITY – RURAL PERSPECTIVES
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   13.02.2022
  Predavanje Krivicno pravo posebni dio Podgorica
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   04.06.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO ZAVRSNI ISPIT
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   26.05.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   19.05.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   12.05.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUM KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   28.04.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   21.04.2021
  KRVICNO PRAVO POSEBNI DIO KOLOKVIJUM 22.04.2021. U 07 h PF A-2
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   14.04.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   07.04.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   31.03.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   26.03.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO OBAVJESTENJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   24.03.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PODGORICA I BIJELO POLJE PREDAVANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   17.03.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE 18.03.2021
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   10.03.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   03.03.2021
  KRIVICNO PRAVO-POSEBNI DIO PREDAVANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   26.02.2021
  Conference paper topics – a student 2021 conference on local safety and security
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   24.02.2021
  Conference paper topics – a student 2021 conference on local safety and security
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   24.02.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   19.02.2021
  PREDAVANJA PREKO MOODLE PLATFORME UCG
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   19.02.2021
  OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA PRIJAVLJENIM ZA KONFERENCIJU
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   17.02.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   18.05.2020
  Predavanje na temu"Krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom"
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   07.05.2020
  Materijal sa predavanja od 07.05.20
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   06.05.2020
  Predavanje na temu" KD protiv ustavnog uredjenja i bez.CG, KD protiv državnih organa i KD protiv pravosudja"
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO -   24.03.2020
  Krivično pravo posebni dio - nastavni materijal