Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   13.04.2020
  Nova objava - 13.04.2020 09:41 UGOVORI / DEJSTVO/ PRESTANAK
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   06.04.2020
  Nova objava - 06.04.2020 11:18 UGOVORI / Podjele/ Tumačenje
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   30.03.2020
  Nova objava - 30.03.2020 11:30 Zaključivanje ugovora
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   23.03.2020
  Nova objava - 23.03.2020 10:08 PRESTANAK OBLIGACIJA ISPUNJENJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   23.03.2020
  Nova objava - 23.03.2020 10:22 Prestanak obligacija- ostali načini
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   20.03.2020
  Nova objava - 20.03.2020 13:58 Obezbjedjenje obligacija
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   17.03.2020
  Nova objava - 17.03.2020 09:46
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   17.03.2020
  Nova objava - 17.03.2020 10:30 MATERIJAL ZA UČENJE GRADIVA SA PREDAVANJA ODRŽANOG 09.03.2020.
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   17.03.2020
  Nova objava - 17.03.2020 15:21 Promjene subjekata u obligacijama