Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 09.03.2021 09:41 PREDAVANJE IZ OBLIGACIONOG PRAVA - POMERANJE

09.03.2021


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - Predavanje 22.02.2021.

20.02.2021


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - PITANJA IZ OBLIGACIONOG PRAVA

16.02.2021


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - ECTS INFORMACIJA ZA OBLIGACIONO PRAVO

16.02.2021


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - OBLIGACIONO PRAVO PREDAVANJE

15.02.2021


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

PREDAVANJA IZ OBLIGACIONOG PRAVA

13.02.2021


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 05.02.2021 14:24 Raspored polaganja popravnog završnog ispita

05.02.2021


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 22.01.2021 14:09

22.01.2021


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 08.12.2020 13:46 POPRAVNI KOLOKVIJUM

08.12.2020


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 07.12.2020 11:55 Izmjena rasporeda polaganja kolokvijuma za 8.12.2020

07.12.2020


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 03.12.2020 14:00 Obligaciono pravo - Kolokvijum - Raspored polaganja

03.12.2020


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 30.11.2020 14:16

30.11.2020


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 23.11.2020 16:59

23.11.2020


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 16.09.2020 13:11

16.09.2020


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 07.09.2020 20:01

07.09.2020


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 06.09.2020 11:43

06.09.2020


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 17.07.2020 14:55 Raspored polaganja

17.07.2020


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 06.07.2020 20:24 Raspored polaganja

06.07.2020


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 14.02.2020 12:45 Odlaganje predavanja

14.02.2020


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Obligaciono pravo - rez septembarski rok

19.09.2019


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 09.05.2019 22:04 Organizacija ispita

09.05.2019


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 09.05.2019 22:14 Nastava

09.05.2019


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 05.02.2019 10:29 Popravni zavrsni ispit

05.02.2019


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 29.01.2019 10:09 Zavrsni ispit

29.01.2019


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 03.12.2018 13:40

03.12.2018