Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   04.09.2021
  Nova objava - 04.09.2021 17:46
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   28.08.2021
  Nova objava - 28.08.2021 13:49
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   09.03.2021
  Nova objava - 09.03.2021 09:41 PREDAVANJE IZ OBLIGACIONOG PRAVA - POMERANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   20.02.2021
  Nova objava - Predavanje 22.02.2021.
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   16.02.2021
  Nova objava - PITANJA IZ OBLIGACIONOG PRAVA
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   16.02.2021
  Nova objava - ECTS INFORMACIJA ZA OBLIGACIONO PRAVO
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   15.02.2021
  Nova objava - OBLIGACIONO PRAVO PREDAVANJE
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   13.02.2021
  PREDAVANJA IZ OBLIGACIONOG PRAVA
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   05.02.2021
  Nova objava - 05.02.2021 14:24 Raspored polaganja popravnog završnog ispita
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   22.01.2021
  Nova objava - 22.01.2021 14:09
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   08.12.2020
  Nova objava - 08.12.2020 13:46 POPRAVNI KOLOKVIJUM
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   07.12.2020
  Nova objava - 07.12.2020 11:55 Izmjena rasporeda polaganja kolokvijuma za 8.12.2020
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   03.12.2020
  Nova objava - 03.12.2020 14:00 Obligaciono pravo - Kolokvijum - Raspored polaganja
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   30.11.2020
  Nova objava - 30.11.2020 14:16
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   23.11.2020
  Nova objava - 23.11.2020 16:59
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   16.09.2020
  Nova objava - 16.09.2020 13:11
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   07.09.2020
  Nova objava - 07.09.2020 20:01
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   06.09.2020
  Nova objava - 06.09.2020 11:43
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   17.07.2020
  Nova objava - 17.07.2020 14:55 Raspored polaganja
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   06.07.2020
  Nova objava - 06.07.2020 20:24 Raspored polaganja
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   14.02.2020
  Nova objava - 14.02.2020 12:45 Odlaganje predavanja
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   19.09.2019
  Obligaciono pravo - rez septembarski rok
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   09.05.2019
  Nova objava - 09.05.2019 22:04 Organizacija ispita
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   09.05.2019
  Nova objava - 09.05.2019 22:14 Nastava
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   05.02.2019
  Nova objava - 05.02.2019 10:29 Popravni zavrsni ispit
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   29.01.2019
  Nova objava - 29.01.2019 10:09 Zavrsni ispit
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OBLIGACIONO PRAVO -   03.12.2018
  Nova objava - 03.12.2018 13:40