Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   02.06.2021
  Konačni rezultati završnog ispita od 02 juna 2021 - 02.06.2021 14:48
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   27.05.2021
  GRUPE za završni ispit 02. juna 2021. - 27.05.2021 16:14
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   11.05.2021
  Kompanijsko pravo - Vježbe i odbrane seminarskih radova za 12.5.
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   27.04.2021
  Kompanijsko pravo - Praktična nastava i seminarski radovi za 28.4.
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   21.04.2021
  Rezultati kolokvijuma od 21.04.2021 13:51
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   16.04.2021
  GRUPE za kolokvijum 21 aprila 2021 - 16.04.2021 11:59
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   07.04.2021
  Rezultati kolokvijuma iz Kompanijskog prava od 07 aprila 2021 - 07.04.2021 15:32
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   02.04.2021
  GRUPE za kolokvijum iz Kompanijskog prava 07aprila 2021- 02.04.2021 16:10
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   15.03.2021
  ON-LINE nastava - 15.03.2021 14:06
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   11.03.2021
  Termini odbrane seminarskih radova
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   05.03.2021
  Kompanijsko pravo - Termini odbrane seminarskih radova
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   23.02.2021
  Kompanijsko pravo - Vježbe i praktična nastava (24.2.2021)
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   17.02.2021
  Informaciona lista za Kompanijsko pravo 2021 - 17.02.2021 14:40
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   16.09.2020
  REZULTATI ISPITA IZ KOMPANIJSKOG PRAVA - Septembarski rok / 2 termin- 16.09.2020 09:38
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   02.09.2020
  REZULTATI iz KOMPANIJSKOG PRAVA - SEMPETMBARSKI ROK- prvi termin - 02.09.2020 09:09
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   21.07.2020
  Termini i oblici provjere znanja iz Kompanijskog prava - 21.07.2020 12:45
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   25.06.2020
  REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA IZ KOMPANIJSKOG PRAVA - 25.06.2020 10:27
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   25.06.2020
  KONAČNI REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA IZ KOMPANIJSKOG PRAVA - 25.06.2020 13:33
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   19.06.2020
  GRUPE ZA POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT IZ KOMPANIJSKOG PRAVA 25 JUNA 2020 - 19.06.2020 13:35
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   10.06.2020
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - 10.06.2020 12:52
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   05.06.2020
  Grupe za završni ispit iz Kompanijskog prava (ispravka) - 05.06.2020 15:05
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   20.05.2020
  XV NEDJELJA NASTAVE- TEMATSKA CJELINA: PRESTANAK PRIVREDNIH DRUŠTAVA - 20.05.2020 10:15
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   19.05.2020
  Online zoom nastava - 19.05.2020 12:53
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   13.05.2020
  XIV NEDJELJA NASTAVE - PROVJERA ZNANJA ONLINE (POPRAVNI KOLOKVIJUM) - 13.05.2020 16:28
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   11.05.2020
  REZULTATI KOLOKVIJUMA OD 29.05.2020., PRAKTIČNE I SEMINARSKE NASTAVE - 11.05.2020 12:43
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   08.05.2020
  POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ KOMPANIJSKOG PRAVA,13. MAJ 2020. ONLINE u 10h - 08.05.2020 12:33
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   30.04.2020
  XIII NEDJELJA NASTAVE (O6.05.2020.) - PRAKTIČNA NASTAVA - ZOOM MEETING (10h) - 30.04.2020 14:39
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   30.04.2020
  Seimanrski radovi - 30.04.2020 21:54
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   29.04.2020
  XII NEDJELJA NASTAVE - PROVJERA ZNANJA (KOLOKVIJUM) ONLINE - 29.04.2020 11:36
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   23.04.2020
  KOLOKVIJUM IZ KOMPANIJSKOG PRAVA 29. APRILA 2020. ONILINE - 23.04.2020 13:50
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   16.04.2020
  PROVJERE ZNANJA ONLINE - 16.04.2020 13:22
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   15.04.2020
  NASTAVNI MATERIJAL- X nedjelja - Akcionarsko društvo 4 - 15.04.2020 14:11
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   13.04.2020
  Online zoom nastava - 13.04.2020 16:41
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   08.04.2020
  NASTAVNI MATERIJAL- IX nedjelja - Akcionarsko društvo 3 - 08.04.2020 09:49
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   02.04.2020
  Obavještenje - 02.04.2020 13:18
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   01.04.2020
  NASTAVNI MATERIJAL- VIII nedjelja - Akcionarsko društvo 2 - 01.04.2020 09:42
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   31.03.2020
  Nova objava - 31.03.2020 13:30
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   25.03.2020
  NASTAVNI MATERIJAL- VII nedjelja - Akcionarsko društvo 1 - 25.03.2020 09:58
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 12:19
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   18.03.2020
  NASTAVNI MATERIJAL- VI nedjelja - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . - 18.03.2020 12:21
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   19.02.2020
  Grupe za praktičnu nastavu - 19.02.2020 13:42
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   12.02.2020
  Upustvo za pisanje seminarskog rada - 12.02.2020 16:24
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   12.02.2020
  Praktična nastava - 12.02.2020 16:26
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   06.02.2020
  Kompanijsko pravo_Informaciona lista - 06.02.2020 15:23
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   09.09.2019
  REZULTATI - 09.09.2019 10:32
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   05.09.2019
  Nova objava - 05.09.2019 10:49
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   27.08.2019
  REZULTATI - 27.08.2019 09:47
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --KOMPANIJSKO PRAVO -   26.08.2019
  TERMINI ZA ISPIT U SEPTEMBARSKOM ROKU - 26.08.2019 13:41

1 | 2