Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

NASTAVNI MATERIJAL- VII nedjelja - Akcionarsko društvo 1 - 25.03.2020 09:58

25.03.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Nova objava - 18.03.2020 12:19

18.03.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

NASTAVNI MATERIJAL- VI nedjelja - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU . - 18.03.2020 12:21

18.03.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Grupe za praktičnu nastavu - 19.02.2020 13:42

19.02.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Upustvo za pisanje seminarskog rada - 12.02.2020 16:24

12.02.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Praktična nastava - 12.02.2020 16:26

12.02.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Kompanijsko pravo_Informaciona lista - 06.02.2020 15:23

06.02.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

REZULTATI - 09.09.2019 10:32

09.09.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Nova objava - 05.09.2019 10:49

05.09.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

REZULTATI - 27.08.2019 09:47

27.08.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

TERMINI ZA ISPIT U SEPTEMBARSKOM ROKU - 26.08.2019 13:41

26.08.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Nova objava - 26.08.2019 15:41

26.08.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

REZULTATI Kompanijsko pravo - 03.06.2019 15:01

03.06.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

REZULTATI - 27.05.2019 13:10

27.05.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

GRUPE za 03.jun2019 - objavljeno27.05.2019 13:12

27.05.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Seminarski radovi - 20.05.2019 12:53

20.05.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

GRUPE ZA ZAVRŠNI ISPIT- Nova objava -13.05.2019 10:04

13.05.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Seminarski radovi - 09.05.2019 15:12

09.05.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

REZULTATI kolokvijuma od - 22.04.2019 13:40

22.04.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

GRUPE za kolokvijum od 22. aprila 2019- 15.04.2019 13:47

15.04.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

REZULTATI_ Kompanijsko - 08.04.2019 13:57

08.04.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Materija kolokvijuma - 03.04.2019 15:18

03.04.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

GRUPE za Kolokvijum 08.aprila 2019 - 01.04.2019 11:31

01.04.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Raspored grupa - Praktična nastava - 19.03.2019 10:18

19.03.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Raspored grupa - 04.03.2019 12:59

04.03.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Seminarski radovi - 13.02.2019 15:00

13.02.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

Upustvo za pisanje seminarskog rada - 13.02.2019 15:02

13.02.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE 2017-KOMPANIJSKO PRAVO

INFOLISTA - 06.02.2019 10:30

06.02.2019