Obavještenja - Građevinski fakultet


Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   07.04.2024
  Rezultati prvog kolokvijuma - Geodezija - 2023/24
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   04.09.2023
  Rezultati septembarski rok 2022-2023 - drugi termin
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   31.08.2023
  Rezultati septembarski rok 2022-2023 - prvi termin
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   24.06.2023
  Rezultati popravnog završnog ispita - Geodezija - 2022/23
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   16.06.2023
  Rezultati završnog ispita - Geodezija - 2022/23
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   18.05.2023
  Rezultati drugog kolokvijuma - Geodezija - 2022/23
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   07.04.2023
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - Geodezija - 2022/23
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   29.03.2023
  Rezultati prvog kolokvijuma - Geodezija - 2022/23
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   20.09.2022
  Rezultati popravnog završnog ispita - Geodezija septembar II - 2021/22
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   05.09.2022
  Rezultati završnog ispita - Geodezija - septembar - 2021/22
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   07.07.2022
  Rezultati popravnog završnog ispita - Geodezija - 2021/22
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   04.07.2022
  Rezultati završnog ispita - geodezija - 2021/22
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   07.06.2022
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - geodezija - 2021/22
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   07.06.2022
  Rezultati završnog ispita - predrok - Geodezija - 2021/22
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   07.06.2022
  Evidencija osvojenih poena - geodezija 2021/22
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   25.05.2022
  Rezultati drugog kolokvijuma - Geodezija - 2021/22
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   18.04.2022
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - geodezija - 2021/22
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   05.04.2022
  Rezultati prvog kolokvijuma - Geodezija - 2021/22
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   21.09.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita - Geodezija - septembar 2020/21
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   08.09.2021
  Rezultati završnog ispita - Geodezija - septembar - 2020/21
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   05.07.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita - Geodezija - 2020/21
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   30.06.2021
  Rezultati završnog ispita - Geodezija - 2020/21
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   03.06.2021
  Evidencija osvojenih poena - geodezija 2020/21
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   28.05.2021
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - geodezija - 2020/21
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   26.05.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma - geodezija - 2020/21
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   21.04.2021
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - geodezija - 2020/21
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   06.04.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma - Geodezija - 2020/21
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   01.07.2020
  Rezultati popravnog završnog ispita - 2019/20
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   28.06.2020
  Obavještenje o popravnom završnom ispitu
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   16.06.2020
  Rezultati završnog ispita - 2019/20
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   12.06.2020
  Evidencija osvojenih poena - geodezija 2019/20
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   12.06.2020
  Obavještenje o završnom ispitu
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   27.05.2020
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - geodezija - 2019/20
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   26.05.2020
  Obavještenje br. 3 o domaćim zadacima
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   26.05.2020
  Popravni drugi kolokvijum
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   21.05.2020
  Rezultati drugog kolokvijuma - geodezija - 2019/20
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   14.05.2020
  Drugi kolokvijum 14.05.2020.
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   13.05.2020
  Obavješetenje o promjeni termina drugog kolokvijuma
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   07.05.2020
  Obavještenje 07.05.2020. - 2. kolokvijum
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   03.05.2020
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - geodezija - 2019/20
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   30.04.2020
  Popravni prvi kolokvijum 30.04.2020.
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   27.04.2020
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - geodezija - 2019/20
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   23.04.2020
  Prvi kolokvijum 23.04.2020.
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   16.04.2020
  Obavještenje 16.04.2020. - kolokvijum
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   09.04.2020
  Obavještenje 09.04.2020.
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   02.04.2020
  Obavještenje 02.04.2020.
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   28.03.2020
  Obavještenje o ispravci zadatka
Građevinski fakultet--GEODEZIJA -   26.03.2020
  Obavještenje o domaćim zadacima

1 | 2