Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   07.12.2021
  Gradivo II Kolokvijuma - prezentacije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   06.12.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 07.12. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   06.12.2021
  V Graficki zadatak
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   29.11.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 30.11. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   24.11.2021
  Rezultati I kolokvijuma 2021 - Osnovi hidrotehnike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   24.11.2021
  Pregled radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   22.11.2021
  IV grafički rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   22.11.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 23.11. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   16.11.2021
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   15.11.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 16.11. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   13.11.2021
  Odbrana grafičkih radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   09.11.2021
  3. grafički rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   09.11.2021
  Termini kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   08.11.2021
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 09.11. u 12:00
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   04.11.2021
  Promjena termina konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   02.11.2021
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   01.11.2021
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 02.11. u 12:00
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   26.10.2021
  Drugi grafički rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   25.10.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 26.10. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   18.10.2021
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 19.10. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   11.10.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 12.10. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   11.10.2021
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   05.10.2021
  Prvi grafički rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   04.10.2021
  Osnovi hidrotehnike - literatura za I kolokvijum (hidraulika)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   02.10.2021
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 04.10. u 08:00
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   02.10.2021
  Podjela na grupe
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   25.09.2021
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 27.09. u 08:00
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   20.09.2021
  Rezultati ispita - Osnovi hidrotehnike- septembar konačno
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   01.09.2021
  Rezultati ispita - prvi septembarski rok
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   22.01.2021
  Rezultati završnog ispita Osnovi Hidrotehnike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   22.01.2021
  Završni ispit - pregled radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   18.01.2021
  Završni ispit - raspored po grupama
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   18.01.2021
  Termin održavanja drugog kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   14.01.2021
  Završni ispit - termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   13.01.2021
  Završni ispit - zadaci za vježbu
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   03.01.2021
  II kolokvijum - Uvid u radove
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   02.01.2021
  Rezultati Osnovi hidrotehnike - broj poena u semestru
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   26.12.2020
  II kolokvijum - pripremni zadaci
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   25.12.2020
  II kolokvijum - raspored po grupama
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   18.12.2020
  Odbrana IV i V grafičkog rada
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   18.12.2020
  II kolokvijum - priprema
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   17.12.2020
  Online predavanja -Osnovi hidrotehnike - 18.12. u 10:00
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   14.12.2020
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 14.12. u 17:00
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   13.12.2020
  Izmjena termina vježbi - utorak 15.12.
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   10.12.2020
  Izmjena termina vježbi
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   09.12.2020
  V grafički rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   04.12.2020
  Izmjena termina vježbi za I grupu (utorak 8.12.)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   03.12.2020
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 04.12. u 10:00
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   29.11.2020
  Slajdovi za II Kolokvijum
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   26.11.2020
  IV grafički rad

1 | 2