Obavještenja - Građevinski fakultet


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   02.12.2023
  Peti graficki rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   17.11.2023
  Cetvrti graficki rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   06.11.2023
  Odbrana grafičkih radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   03.11.2023
  Treci graficki rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   26.10.2023
  Drugi grafički rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   25.10.2023
  Termin I i II kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   17.10.2023
  Promjena termina vjezbi
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   10.10.2023
  Materijal za učenje I kolokvijum
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   06.10.2023
  Prvi grafički rad iz Osnova hidrotehnike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   05.09.2023
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   24.01.2023
  Raspored polaganja završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   18.01.2023
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   04.01.2023
  Rezultati kolokvijuma - Osnovi hidrotehnike , januar 2023
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   21.12.2022
  Izmjena termina konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   18.12.2022
  Odbrana grafičkih radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   18.12.2022
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   08.12.2022
  V Graficki rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   08.12.2022
  Materijal za učenje II kolokvijum
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   29.11.2022
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   28.11.2022
  I kolokvijum - Uvid u radove
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   25.11.2022
  IV grafički rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   23.11.2022
  Rezultati I Kolokvijuma - Osnovi hidrotehnike 2022
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   14.11.2022
  Kolokvijum I , slajdovi sa predavanja
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   13.11.2022
  Odbrana grafičkih radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   10.11.2022
  Treci graficki rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   10.11.2022
  Odbrana grafičkih radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   10.11.2022
  Termini konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   08.11.2022
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   08.11.2022
  Izmjena termina II kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   30.10.2022
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   30.10.2022
  Drugi grafički rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   30.10.2022
  Termin I i II kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   26.10.2022
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   16.10.2022
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   07.10.2022
  Prvi grafički rad iz Osnova hidrotehnike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   04.10.2022
  Vježbe iz Osnova hidrotehnike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   27.09.2022
  Literatura za predavanja Osnovi hidrotehnike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   16.09.2022
  Rezultati ispita - Osnovi Hidrotehnike septembar II
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   01.09.2022
  Rezultati ispita - Osnovi Hidrotehnike, septembar 2022
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   06.02.2022
  Pregled radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   04.02.2022
  Rezulttati popravnog završnog ispita 03.02
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   04.02.2022
  Osnovni hidrotehnike - ukupan broj poena i ocjena
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   01.02.2022
  Termin popravnog završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   30.01.2022
  Rezultati završnog ispita Osnovi Hidrotehnike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   30.01.2022
  Pregled radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   25.01.2022
  Termin zavrsnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   15.01.2022
  Rezultati II kolokvijuma - Osnovi hidrotehnike (Korona rok)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   06.01.2022
  Pregled osvojenih poena u toku semestra
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   03.01.2022
  Rezultati II kolokvijuma - Osnovi hidrotehnike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   27.12.2021
  Termin II kolokvijuma

1 | 2 | 3