Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   06.02.2022
  Pregled radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   04.02.2022
  Rezulttati popravnog završnog ispita 03.02
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   04.02.2022
  Osnovni hidrotehnike - ukupan broj poena i ocjena
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   01.02.2022
  Termin popravnog završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   30.01.2022
  Rezultati završnog ispita Osnovi Hidrotehnike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   30.01.2022
  Pregled radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   25.01.2022
  Termin zavrsnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   15.01.2022
  Rezultati II kolokvijuma - Osnovi hidrotehnike (Korona rok)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   06.01.2022
  Pregled osvojenih poena u toku semestra
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   03.01.2022
  Rezultati II kolokvijuma - Osnovi hidrotehnike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   27.12.2021
  Termin II kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   26.12.2021
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   20.12.2021
  Promjena termina konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   15.12.2021
  Odbrana grafičkih radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   13.12.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 14.12. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   07.12.2021
  Gradivo II Kolokvijuma - prezentacije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   06.12.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 07.12. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   06.12.2021
  V Graficki zadatak
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   29.11.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 30.11. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   24.11.2021
  Rezultati I kolokvijuma 2021 - Osnovi hidrotehnike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   24.11.2021
  Pregled radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   22.11.2021
  IV grafički rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   22.11.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 23.11. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   16.11.2021
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   15.11.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 16.11. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   13.11.2021
  Odbrana grafičkih radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   09.11.2021
  3. grafički rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   09.11.2021
  Termini kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   08.11.2021
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 09.11. u 12:00
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   04.11.2021
  Promjena termina konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   02.11.2021
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   01.11.2021
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 02.11. u 12:00
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   26.10.2021
  Drugi grafički rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   25.10.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 26.10. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   18.10.2021
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 19.10. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   11.10.2021
  Online predavanje Osnovi hidrotehnike 12.10. u 12:15
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   11.10.2021
  Termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   05.10.2021
  Prvi grafički rad
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   04.10.2021
  Osnovi hidrotehnike - literatura za I kolokvijum (hidraulika)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   02.10.2021
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 04.10. u 08:00
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   02.10.2021
  Podjela na grupe
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   25.09.2021
  Online predavanja - Osnovi hidrotehnike - 27.09. u 08:00
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   20.09.2021
  Rezultati ispita - Osnovi hidrotehnike- septembar konačno
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   01.09.2021
  Rezultati ispita - prvi septembarski rok
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   22.01.2021
  Rezultati završnog ispita Osnovi Hidrotehnike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   22.01.2021
  Završni ispit - pregled radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   18.01.2021
  Završni ispit - raspored po grupama
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   18.01.2021
  Termin održavanja drugog kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   14.01.2021
  Završni ispit - termin konsultacija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI HIDROTEHNIKE -   13.01.2021
  Završni ispit - zadaci za vježbu

1 | 2 | 3