Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ČELIČNE KONSTRUKCIJE -   16.07.2020
  Čelične konstrukcije_Predlog ocjena nakon svih provjera znanja
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ČELIČNE KONSTRUKCIJE -   11.07.2020
  Čelične konstrukcije - bodovi prije popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ČELIČNE KONSTRUKCIJE -   10.07.2020
  Čelične konstrukcije_Osvojeni bodovi u toku ljetnjeg semestra
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ČELIČNE KONSTRUKCIJE -   05.02.2020
  Osvojeni poeni u zimskom semestru_Čelične konstrukcije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ČELIČNE KONSTRUKCIJE -   27.01.2020
  Čelične konstrukcije - bodovi na semestarskom radu i testovima
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ČELIČNE KONSTRUKCIJE -   26.01.2020
  Čelične konstrukcije - Rezultati završnog ispita