Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   08.09.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   27.06.2023
  Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   07.02.2023
  E-index ocjene
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   22.12.2022
  E-index
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   10.10.2020
  ONLINE PREDAVANJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   15.02.2020
  CULTURWB - KOTOR
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   25.04.2019
  CULTURWB LLL
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   14.04.2019
  CULTURWB - TBILISI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   08.12.2018
  CULTURWB - LLL
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   05.11.2018
  CULTURWB-NOVI SAD
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   22.10.2018
  CULTURWB-SARAJEVO
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   05.09.2018
  CULTURWB LLL
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   21.07.2018
  CULTURWB-KOTOR
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   26.06.2018
  CULTURWB-MOSTAR
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   20.04.2018
  Dodjela LLL CULTURWB Diploma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   22.03.2018
  CULTURWB - Polaznici LLL kursa
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   13.03.2018
  CULTURWB - Interni monitoring projekta
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   02.03.2018
  CULTURWB-INTELIGENTNA TABLA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   26.01.2018
  CULTURWB-BREDA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   17.01.2018
  CULTURWB-OPREMA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   11.01.2018
  Promjena termina ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   15.12.2017
  CULTURWB - 15.12.2017.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   01.12.2017
  CULTURWB-01.12.2017.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   20.11.2017
  CULTURWB - 20.11.2017.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   03.11.2017
  CULTURWB - 03.11.2017.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   30.10.2017
  CULTURWB - 30.10.2017.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   27.10.2017
  CULTURWB - 27.10.2017.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   26.10.2017
  CULTURWB - 26.10.2017.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   08.06.2017
  CULTURWB - 08.06.2017.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   05.05.2017
  CULTURWB - 05.05.2017.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   18.04.2017
  CULTURWB - 18.04.2017.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   16.03.2017
  CULTURWB - 16.03.2017.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA -   01.02.2017
  CULTURWB - 01.02.2017.