Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

ONLINE PREDAVANJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

10.10.2020


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - KOTOR

15.02.2020


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB LLL

25.04.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - TBILISI

14.04.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - LLL

08.12.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB-NOVI SAD

05.11.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB-SARAJEVO

22.10.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB LLL

05.09.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB-KOTOR

21.07.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB-MOSTAR

26.06.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

Dodjela LLL CULTURWB Diploma

20.04.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - Polaznici LLL kursa

22.03.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - Interni monitoring projekta

13.03.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB-INTELIGENTNA TABLA

02.03.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB-BREDA

26.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB-OPREMA

17.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

Promjena termina ispita

11.01.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - 15.12.2017.

15.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB-01.12.2017.

01.12.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - 20.11.2017.

20.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - 03.11.2017.

03.11.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - 30.10.2017.

30.10.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - 27.10.2017.

27.10.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - 26.10.2017.

26.10.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - 08.06.2017.

08.06.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - 05.05.2017.

05.05.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - 18.04.2017.

18.04.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - 16.03.2017.

16.03.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - 01.02.2017.

01.02.2017