Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA RADA -   15.01.2021
  Rezultati drugog popravnog kolokvijuma iz Sociologije rada (15.01.2021)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA RADA -   29.12.2020
  Rezultati drugog kolokvijuma iz Sociologije rada (29.12.2020)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA RADA -   17.11.2020
  Rezultati prvog kolokvijuma iz Sociologije rada (17.11.2020)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA RADA -   12.10.2020
  Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz Sociologije rada (8.12.2020)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA RADA -   05.10.2020
  Predavanja iz Sociologije rada
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA RADA -   27.12.2019
  Rezultati drugog popravnog kolokvijuma iz Sociologije rada (27.12.2019)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA RADA -   24.12.2019
  Rezultati drugog kolokvijuma iz Sociologije rada (24.12.2019)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA RADA -   03.12.2019
  Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz Sociologije rada (3.12.2019)
Filozofski fakultet-SOCIOLOGIJA-SOCIOLOGIJA RADA -   19.11.2019
  Rezultati prvog kolokvijuma iz Sociologije rada (19.11.2019)