Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

REZULTATI IZ PREDMETA SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU - KONAČNI

05.07.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

REZULTATI IZ PREDMETA SAVREMENI UZGOJ I OBLICI U VOĆARSTVU

20.06.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Ostvareni peoni na vježbama 27.05.2020 12:17

27.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Polaganje testa II- 25.05.2020 19:47

25.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Promjena termina vježbi - 19.05.2020 18:19

19.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Uputsvo za vježbe - 18.05.2020 12:58

18.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - PLANRANJE PRINOSA VOĆAKA

18.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - PLANIRANJE PRINOSA VOĆAKA

18.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - PLANIRANJE PRINOSA - II

18.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Uputstvo za konekciju na vježbe iz Savremenih uzgojnih 13.05. - 11.05.2020 21:43

11.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - PROREĐIVANJE CVJETOVA I PLODOVA VOĆAKA , UZGOJNI OBLICI III

09.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - UZGOJNI OBLICI III

09.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Vježbe - 05.05.2020 19:20

05.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - PROTIVGRADNE MREŽE U VOĆARSTVU

04.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Palmeta kosih grana- 01.05.2020 18:08

01.05.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - POMOTEHNIKA 2

28.04.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - POMOTEHNIKA I

23.04.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava Pomotehnika I

18.04.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava PODMLAĐIVANJE I PREKALEMLJIVANJE VOĆAKA

10.04.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - SAVREMENA KROŠNJA-2

02.04.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - 30.03.2020 09:37 SAVREMENI UZGOJNI OBLICI VOĆAKA

30.03.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU - PREZENTACIJA

28.03.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU - KONAČNA TABELA

11.06.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Popravni I testa

22.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Rezultati I testa

20.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - REZULTATI I KOLOKVIJUMA

16.04.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - 1rezultati i kolokvijuma iz predmeta savremeni uzgojni oblici u voćarstvu

16.04.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Rezultati završnog ispita i prijedlog ocjena

19.06.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Popravni testa

29.05.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Rezultati testa

25.05.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Rezultati II kolokvijuma

24.05.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Rezultati I kolokvijuma

28.03.2018