Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI -   27.10.2020
  Savremeni politicki sistemi - online kolokvijum