Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   20.05.2021
  Materijali sa predavanja i vježbi (gradivo za završni ispit)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   11.04.2021
  Materijal za predavanje 8
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   01.04.2021
  Materijal sa 6. i 7. termina računskih vježbi
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   29.03.2021
  Materijal za predavanje 7
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   21.03.2021
  Materijal za predavanje 6
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   17.03.2021
  Materijal za 5. termin računskih vježbi
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   11.03.2021
  Materijal za četvrti termin računskih vježbi
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   08.03.2021
  Materijal za peti termin predavanja
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   02.03.2021
  Materijal za četvrti termin predavanja (2021)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   01.03.2021
  Materijal za treći termin računskih vježbi
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   15.02.2021
  Materijal za prvi i drugi termin računskih vježbi (2021)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   15.02.2021
  Materijal za drugi i treći termin predavanja (2021)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   09.02.2021
  Materijal za prvi termin predavanja (2021)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   29.05.2020
  Lab. 3 i 4
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   20.05.2020
  Materijal za pripremu usmenog dijela završnog ispita
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   04.05.2020
  Vježbe za 13. termin
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   02.05.2020
  Uvod u telekomunikacione mreže
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   27.04.2020
  Zadaci - šum
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   27.04.2020
  Uvod u teoriju informacija
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   13.04.2020
  Zadaci iz modulacija - dopunjeni materijal
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   12.04.2020
  Slučajni šum u telekomunikacionim sistemima
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   05.04.2020
  Modulacije - zadaci
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   03.04.2020
  Elementi teorije slučajnih procesa u telekomunikacijama
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   30.03.2020
  Materijal za računske vježbe - ISI, IKM
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   12.03.2020
  Pitanja za pripremu teorijskog dijela kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   08.03.2020
  Prenos digitalnog signala u osnovnom opsegu učestanosti
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   05.03.2020
  Lab. vježba 2 (2020)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   22.02.2020
  Lab. vježba 1 (2020)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   23.05.2019
  Zadaci - šum kod UM
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   17.05.2019
  Termin 13
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   12.05.2019
  Termin 12
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   09.05.2019
  Zadaci - šum kod AM
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   04.05.2019
  Termin 11
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   22.04.2019
  Termin 10
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   16.04.2019
  Ugaone modulacije - zadaci
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   15.04.2019
  Raspored III lab. vjezbe - utorak 16.03.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   13.04.2019
  Termin 9
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   08.04.2019
  Zadaci AM
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   07.04.2019
  Termin 8
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   02.04.2019
  Termin 7
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   25.03.2019
  Zadaci
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   22.03.2019
  Druga, treća i četvrta lab. vježba
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   18.03.2019
  Termin 6
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   18.03.2019
  Novi raspored za prvu lab. vježbu
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   14.03.2019
  Raspored za prvu lab. vježbu
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   14.03.2019
  Zadaci - Prenos signala kroz linearne sisteme
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   11.03.2019
  Termin 5
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   11.03.2019
  Zadaci - Harmonijska analiza aperiodičnih signala
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   03.03.2019
  Termin 4
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA -   03.03.2019
  Zadaci - Harmonijska analiza periodičnih signala

1 | 2