Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Materijal za četvrti termin predavanja (2021)

02.03.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Materijal za treći termin računskih vježbi

01.03.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Materijal za prvi i drugi termin računskih vježbi (2021)

15.02.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Materijal za drugi i treći termin predavanja (2021)

15.02.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Materijal za prvi termin predavanja (2021)

09.02.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Lab. 3 i 4

29.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Materijal za pripremu usmenog dijela završnog ispita

20.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Vježbe za 13. termin

04.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Uvod u telekomunikacione mreže

02.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - šum

27.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Uvod u teoriju informacija

27.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci iz modulacija - dopunjeni materijal

13.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Slučajni šum u telekomunikacionim sistemima

12.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Modulacije - zadaci

05.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Elementi teorije slučajnih procesa u telekomunikacijama

03.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Materijal za računske vježbe - ISI, IKM

30.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Pitanja za pripremu teorijskog dijela kolokvijuma

12.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Prenos digitalnog signala u osnovnom opsegu učestanosti

08.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Lab. vježba 2 (2020)

05.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Lab. vježba 1 (2020)

22.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - šum kod UM

23.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 13

17.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 12

12.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - šum kod AM

09.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 11

04.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 10

22.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Ugaone modulacije - zadaci

16.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Raspored III lab. vjezbe - utorak 16.03.

15.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 9

13.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci AM

08.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 8

07.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 7

02.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci

25.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Druga, treća i četvrta lab. vježba

22.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 6

18.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Novi raspored za prvu lab. vježbu

18.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Raspored za prvu lab. vježbu

14.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - Prenos signala kroz linearne sisteme

14.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 5

11.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - Harmonijska analiza aperiodičnih signala

11.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 4

03.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - Harmonijska analiza periodičnih signala

03.03.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 3

25.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 2

18.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

ECTS katalog

11.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Termin 1

11.02.2019