Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   04.12.2019
  Primjeri zadataka III kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   15.11.2019
  Primjeri zadataka II kolokvijuma