Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   01.12.2021
  Termin održavanja III kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   18.11.2021
  Termin održavanja II kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   05.11.2021
  Termin održavanja I kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   20.10.2021
  Plan termina polaganja kolokvijuma u studijskoj 2021/2022
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   25.12.2020
  Rezultati popravnih kolokvijuma (25.12.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   22.12.2020
  Rezultati III kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   21.12.2020
  Termin održavanja III kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   21.12.2020
  Popravni kolokvijum
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   15.12.2020
  Rezultati polaganja II kolokvijuma (11.12.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   23.11.2020
  Odlaganje polaganja kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   17.11.2020
  Termin održavanja II kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   13.11.2020
  Rezultati polaganja I kolokvijuma (13.11.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   13.11.2020
  Termini polaganja kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   12.11.2020
  Termin održavanja I kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   20.01.2020
  Rezultati završnog ispita ETiR (20.01.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   14.12.2019
  Termin polaganja popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   13.12.2019
  Rezultati polaganja III kolokvijuma (13.12.2019.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   05.12.2019
  Termin polaganja III kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   27.11.2019
  Rezultati polaganja II kolokvijuma (22.11.2019.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   14.11.2019
  Termin polaganja II kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   09.11.2019
  Rezultati polaganja I kolokvijuma (08.11.2019.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   30.10.2019
  Termin polaganja I kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   03.10.2019
  Termini polaganja kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   28.08.2019
  Novi termini polaganja ispita u septembarskom roku
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   21.12.2018
  Rezultati polaganja popravnih kolokvijuma 21.12.2018.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   15.12.2018
  Rezulti polaganja III kolokvijuma 14.12.2018.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   15.12.2018
  Termin održavanja popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   06.12.2018
  Termin održavanja III kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   02.12.2018
  Rezultati polaganja II kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   22.11.2018
  Termin održavanja II kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   03.11.2018
  Rezultati polaganja I kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA -   25.10.2018
  Termin održavanja I kolokvijuma