Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-BAZE PODATAKA -   09.01.2020
  C#
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-BAZE PODATAKA -   22.12.2019
  II kolokvijum , vježbe
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-BAZE PODATAKA -   19.12.2019
  Uvod u SQL, primjeri II kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-BAZE PODATAKA -   29.11.2019
  Vježbe, II kolokvijum
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-BAZE PODATAKA -   14.11.2019
  ER - urađeni
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-BAZE PODATAKA -   14.11.2019
  Relacioni model, DDL
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-BAZE PODATAKA -   07.11.2019
  ER - zadaci