Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Slajdovi sa predavanja o Rosanae I i materijali za vježbu o porodicama Caryophyllaceae i Euphorbiaceae

26.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Dodatna pojašnjenja vezana za seminarski rad

26.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Materijali za vježbu o porodicama Ranunculaceae, Papaveraceae, Fumariaceae

21.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Prva provjera znanja

21.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Slajdovi sa predavanja

17.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Pomijeranje termina vježbi za pola sata unaprijed

12.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Sjaldovi sa predavanja o komelidnim monokotilama

04.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Slajdovi sa drugog i trećeg predavanja

26.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Promjena termina predavanja

18.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

11.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Rezultati septembarskog roka i termin preuzimanja herbarskih zbirki

17.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Prijava za polaganje ispita u septembarskom roku drugi termin

07.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Prijava za polaganje ispita u septembarskog roku- prvi termin

11.08.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Rezultati završnog ispita u 2. roku

03.07.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Satnica preuzimanja herbraskih zbirki

02.07.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Rezultati prvog roka završnog ispita

17.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Termini završnog ispita i predaje herbarske zbirke

08.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Popravni kolokvijum

23.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Prijava za popravni kolokvijum

20.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

NRaspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

15.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Najava terena

13.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Rezultati testa i drugog kolokvijuma

12.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Satnica provjera znanja

09.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Najava kolokvijuma i testa

25.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

18.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

11.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Rezultati kolokvijum i raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

04.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

25.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

19.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici i najava kolokvijuma

14.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Predavanje o komelindnim monokotilama

08.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Najava aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

06.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Izmjene u terminu održavanja vježbi sa drugom grupom

28.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Slajdovi sa prva dva predavanja i najava aktivnosti za drugu radnu sedmicu

17.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

slajdovi sa trećeg predavanja

17.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Najava terena za petak 15. februar

14.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Teme seminarskih radova, struktura herbarske zbirke

13.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

ECTS kalatog i slajdovi sa prva dva predavanja

12.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Aktivnosti u prvoj i drugoj radnoj sedmici

07.02.2019