Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Predlog ocjena

19.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin popravnog kolokvijuma

04.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Rezultati drugog kolokvijuma

29.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin drugog kolokvijuma

09.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Rezultati nakon prvog kolokvijuma

01.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin kolokvijuma

16.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termini popravnih kolokvijuma

28.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Pregled ostvarenih rezultata sa predlogom ocjena

18.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin popravnog kolokvijuma

22.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Rezultati drugog kolokvijuma

22.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin drugog kolokvijuma

10.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Rezultati prvog kolokvijuma

28.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Postavka domaćeg zadatka

19.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin prvog kolokvijuma

17.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Rezultati septembarskog ispitnog roka

18.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin popravnih kolokvijuma u septembarskom roku

01.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Konačni rezultati

02.07.2017