Muzička akademija -   05.03.2020
  Etide I i II kategorija
Muzička akademija -   26.03.2019
  Završen Solfest 2019
Muzička akademija -   12.03.2019
  Program festivala
Muzička akademija -   12.03.2019
  Spisak učesnika - SOLFEST 2019
Muzička akademija -   04.03.2019
  Solfest 2019
Muzička akademija -   04.03.2019
  Etide sa klavirskom pratnjom
Muzička akademija -   04.03.2019
  Žiri