Obavještenja - Muzička akademija


Muzička akademija -   18.03.2024
  PROGRAMSKA KNJIŽICA-SOLFEST 2024
Muzička akademija -   07.03.2024
  Učesnici i program-SOLFEST 2024
Muzička akademija -   01.03.2024
  Etide sa klavirskom pratnjom - prva kategorija
Muzička akademija -   01.03.2024
  Etide sa klavirskom pratnjom - druga kategorija
Muzička akademija -   28.12.2023
  Primjeri a prima vista sa festivala Solfest 2023.