Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Termini polaganja - Osnovi turističkog informacionog sistema - za studente po starom programu

06.05.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Rezultati nakon popravnog ispita

13.09.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Rezultati ispita

06.09.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Rezultati nakon popravnog ispita

25.06.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Popravni ispit

18.06.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Potpis i upis ocjena

18.06.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Rezultati ispita

14.06.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Rezultati ispita

25.05.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Termin popravnog kolokvijuma

16.05.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Termin ispita iz predmeta Osnovi turističkog informacionog sistema

14.05.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Rezultati nakon kolokvijuma

03.04.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Termin kolokvijuma

26.03.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Rezultati avgustovskog roka

13.09.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Rezultati popravnog ispita

27.06.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Rezultati ispita

16.06.2017