Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Ukupni rezultati nakon završnog ispita

17.01.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Rezultati završnog ispita

17.01.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Termin završnog ispita - srijeda, 16. 01. 2019.

12.01.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Prezentacije za završni ispit i bodovi na aktivnost

26.12.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

06.11.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Rezultati popravnog završnog ispita - Bijelo Polje

02.02.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Rezultati završnog ispita

24.01.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Termin popravnog prvog kolokvijuma - Bijelo Polje

12.12.2017


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Ispitna pitanja

07.12.2017


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Rezultati prvog kolokvijuma - Bijelo Polje

29.11.2017


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Termini kolokvijuma - Bijelo Polje

01.11.2017