Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Predavanja

20.10.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Septembarski rok

23.08.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Evidencija poena i zakljucne ocjene

02.07.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Ispiti

24.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Ispitni rok

21.08.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Konacni rezultati

06.07.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Popravni zavrsni ispit

03.07.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Popravni zavrsni ispit

28.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Zavrsni ispit

20.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Termini popravnih kolokvijuma

26.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Termin vježbi

01.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Rezultati prvog kolokvijuma

20.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Termin prvog kolokvijuma

13.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU

Nova objava - 06.09.2017 14:41

06.09.2017