Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Lab. vježba 6

18.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Materijal za 13. i 14. termin predavanja

07.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Termin popravnog I lab. testa

06.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Lab. vježba 5

24.04.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Lab. vježba 4

27.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Materijal za 8., 9. i 10. termin

26.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Lab. vježba 3

20.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Materijal za peto i šesto predavanje

11.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Materijal za 4. termin predavanja

04.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Materijal za treći termin

26.02.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Lab. vježba 2

26.02.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Materijal za drugi i treći termin

18.02.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Lab vježba 1

13.02.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE

Materijal za prvo predavanje

08.02.2018