Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Termin III rok

04.06.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Rezultati ispita II rok

17.05.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Rezultati ispita I rok

06.05.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Termin ispita II rok

06.05.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Materijal za vjezbe

01.04.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Prvi ispitni termin i odbrana prakticnog rada

26.03.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Termin predavanja

18.03.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Izmjena termina predavanja

25.02.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Praktičan rad

19.02.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Materijali za predavanja

19.02.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Rezultati popravnog kolokvijuma II iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu

13.05.2018


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu

02.04.2018


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma I iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

26.03.2018


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu

08.09.2017