Mašinski fakultet-DRUMSKI SAOBRAĆAJ-MAŠINSKI MATERIJALI -   02.09.2019
  Drugi rok polaganja ispita u septembarskom roku
Mašinski fakultet-DRUMSKI SAOBRAĆAJ-MAŠINSKI MATERIJALI -   19.09.2018
  Rezultati polaganja (mašinski dio) od 19.09.2018.
Mašinski fakultet-DRUMSKI SAOBRAĆAJ-MAŠINSKI MATERIJALI -   04.09.2018
  Rezultat završnog ispita i predlog ocjene nakon I septembarskog roka
Mašinski fakultet-DRUMSKI SAOBRAĆAJ-MAŠINSKI MATERIJALI -   29.08.2018
  Rezultati polaganja od 29.08.2018.
Mašinski fakultet-DRUMSKI SAOBRAĆAJ-MAŠINSKI MATERIJALI -   25.06.2018
  Rezultati završnog ispita i predlog ocjena
Mašinski fakultet-DRUMSKI SAOBRAĆAJ-MAŠINSKI MATERIJALI -   27.02.2018
  Nadoknada časova