Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezutati prvog termina avgustovskog roka

05.09.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati sa predlogom ocjena nakon izrade popravnog Završnog ispita

19.06.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati sa predlogom ocjena nakon izrade Završnog ispita

04.06.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati nakon izrade popravnih kolokvijuma

24.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati drugog kolokvijuma

13.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Termin poravnih kolokvijuma

13.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Termin drugog kolokvijuma

06.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Termin drugog kolokvijuma i popravnih kolokvijuma

22.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati laboratorijskih vjezbi do 15.04.2019.g.

21.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Termin popravne laboratorijske vježbe

17.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati nakon izrade prvog kolokvijuma

30.03.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Termin prvog kolokvijuma

15.03.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati nakon prve dvije laboratorijske vježbe

15.03.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati prve laboratorijske vježbe

04.03.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati nakon drugog termina u septembarskom ispitnom roku 2018 godine

12.09.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati nakon prvog termina u septembarskom ispitnom roku 2018 godine

05.09.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Konačni rezultati iz predmeta sa predlogom ocjena

26.06.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Bodovno stanje sa predlogom ocjena nakon Završnog ispita

29.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Nova objava - 15.05.2018 14:14

15.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati drugog kolokvijuma sa predlogom ocjena- 11.05.2018 08:39

11.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Termin izrade popravnih kolokvijuma- 11.05.2018 08:47

11.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Drugi kolokvijum iz E-komerca sala i vrijeme

04.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Termini izrade II kolokvijuma i popravnih kolokvijuma iz predmeta E-komerc

23.04.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati prvog kolokvijuma

26.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati laboratorijskih vježbi

19.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Termin izrade prvog kolokvijuma iz predmeta E-komerc

15.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Materijali za praćenje nastave do prvog KOLOKVIJUMA

10.02.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Rezultati ispita u poravnom avgustovskom roku

12.09.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-E-KOMERC

Nova objava - 16.05.2017 10:27

16.05.2017