Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Predavanja 05.04.

05.04.2021


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati kolokvijuma

01.04.2021


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Obavještenje

29.03.2021


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Obavještenje za online kolokvijum

28.03.2021


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Termin kolokvijuma

26.03.2021


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Domaći 2

15.03.2021


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Domaći 1

09.03.2021


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati septembar 2

17.09.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Drugi septembarski rok

08.09.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati septembar 1

08.09.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

07.07.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati zavrsnog ispita

23.06.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Termin zavrsnog ispita

12.06.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

22.05.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Link za online pristup

18.05.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Popravni kolokvijum

18.05.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Nastava 11.05.

11.05.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Obavještenje za poprani kolokvijum

11.05.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati kolokvijuma

08.05.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Link za online pristup za studente sa parnim brojem indeksa

04.05.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Kolokvijum za studente sa parnim brojem indeksa

04.05.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Link za online pristup za studente sa neparnim brojem indeksa

04.05.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Kolokvijum za studente sa neparnim brojem indeksa

04.05.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Nastava 27.04.

27.04.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Obavještenje za kolokvijum

27.04.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Domaci zadaci 3, 4 i 5

21.04.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Nastava 13.04

13.04.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Nastava 06.04.

06.04.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Nastava - 30.03.2020

30.03.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Nastavni materijal

23.03.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati roka septembar 2019

10.09.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati prvog roka avgust 2019

03.09.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati popravnog završnog ispita

30.06.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati završnog ispita

14.06.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

27.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Termin završnog ispita

23.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati drugog kolokvijuma

11.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Popravni kolokvijumi

11.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Termin drugog kolokvijuma

03.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Priprema za II kolokvijum

22.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Termin 9

18.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Termin 8

13.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Termin 6

08.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Termin 7

08.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati nakon prvog kolokvijuma

21.03.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Termin kolokvijuma

13.03.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Laboratorijske vjezbe

26.02.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati popravnog roka 2

10.09.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati popravnog roka

06.09.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-WEB PROGRAMIRANJE - JAVA

Rezultati prvog kolokvijuma (Septembarski ispitni rok)

05.09.2018


1 | 2