Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati popravnog završnog ispita

30.06.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati završnog ispita

14.06.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

27.05.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin završnog ispita

23.05.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati drugog kolokvijuma

11.05.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Popravni kolokvijumi

11.05.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin drugog kolokvijuma

03.05.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Priprema za II kolokvijum

22.04.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin 9

18.04.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin 8

13.04.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin 6

08.04.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin 7

08.04.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati nakon prvog kolokvijuma

21.03.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin kolokvijuma

13.03.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Laboratorijske vjezbe

26.02.2019


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati popravnog roka 2

10.09.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati popravnog roka

06.09.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati prvog kolokvijuma (Septembarski ispitni rok)

05.09.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati popravnog završnog ispita

27.06.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin popravnog zavrsnog ispita

20.06.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati završnog ispita

04.06.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

22.05.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati popravnog drugog kolkvijuma

20.05.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Priprema za zavrsni ispit

20.05.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin zavrsnog ispita

20.05.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati drugog kolkvijuma

11.05.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin popravnih kolokvijuma

11.05.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Nadoknada predavanja

03.05.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Predavanja 8

24.04.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Predavanja 7

16.04.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Predavanja 6

12.04.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati nakon prvog kolokvijuma

02.04.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin prvog kolokvijuma

24.03.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin konsultacija

20.03.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Materijal sa predavanja (Graficko programiranje)

12.03.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Materijal sa vjezbi (Grafika)

12.03.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Drugi domaci zadatak

12.03.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Termin prvog kolokvijuma

12.03.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Prvi domaci zadatak

08.03.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Laboratorijske vježbe i četvrti termin predavanja

06.03.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Laboratorijske vjezbe i treci termin predavanja

27.02.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Materijal sa drugog predavanja

19.02.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Zadaci sa vjezbi

19.02.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Materijal sa prvog predavanja

17.02.2018


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

POPRAVNI ROK - AVGUST 2017 Rezultati

14.09.2017


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

POPRAVNI ROK - AVGUST 2017

30.08.2017


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati završnog ispita

18.06.2017


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Raspored grupa za završni ispit - 07.06.2017 09:21

07.06.2017


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Priprema za zavrsni ispit - 02.06.2017 12:14

02.06.2017


Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - 02.06.2017

25.05.2017