Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Promjena termina

07.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Promjena termina

29.08.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Popravni završni ispit

08.07.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Obavještenje

30.05.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Obavještenje

14.05.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Dodatni termin

27.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Termin popravnog zavrsnog ispita

15.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Rezultati kolokvijuma

22.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Termini kolokvijuma

01.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Odlaganje vjezbi

23.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Odlaganje vježbi

19.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Termin popravnog zavrsnog ispita

02.07.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Rezultati kolokvijuma i termin završnog ispita

24.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Termini kolokvijuma

03.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-NAPREDNE BAZE PODATAKA

Dodatni termin

17.06.2017