Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Rezultati kolokvijuma

07.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma

13.01.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

03.01.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Termin popravnog prvog kolokvijuma

03.01.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Rezultati drugog kolokvijuma

23.12.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Termin drugog popravnog kolokvijuma

23.12.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Termin drugog kolokvijuma

18.12.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Rezultati prvog kolokvijuma

25.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Termin prvog kolokvijuma

17.11.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Dodatni rok - drugi termin

14.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Rezultati ispita u prvom terminu dodatnog roka

10.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Dodatni rok

23.08.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Termin pregleda radova završnog ispita (zadaci) i informacije o popravnom završnom ispitu

26.01.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Termin pregleda radova

13.01.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.01.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Termin predavanja i vježbi

24.12.2017


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Rezultati kolokvijuma

05.12.2017


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2017


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Rezultati kolokvijuma (zadaci)

30.11.2017


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Nadoknada časova

24.11.2017


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Termin kolokvijuma

22.11.2017


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Dodatni rok

14.09.2017


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MJERA I INTEGRAL

Dodatni rok

02.09.2017