Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   08.11.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   07.11.2023
  Korekcije termina polaganja kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   08.09.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   27.06.2023
  Besplatne elektronske knjige/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   13.06.2023
  REZULTATI POLAGANJA ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   26.11.2022
  RASPORED KOLOKVIJUMA ZA LJETNJI SEMESTAR 2023. GODINE - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   20.09.2022
  REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   09.08.2022
  POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   14.06.2022
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   29.03.2022
  REZULTATI POLAGANJA KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   22.03.2022
  NOVI TERMIN POPRAVNOG KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   15.02.2022
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   11.02.2022
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   29.09.2021
  REZULTATI APSOLVENTSKOG ROKA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   25.09.2021
  Apsolventski rok - 28 septembar / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   22.09.2021
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - septembar-popravni / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   07.09.2021
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - septembar-redovni / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   31.07.2021
  POLAGANJA U AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   19.06.2021
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   02.06.2021
  ISPITI / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   13.05.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUMA - "KORONA ROK" / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   13.05.2021
  POPRAVNI ZAVRŠNOG ISPITA - "KORONA ROK" - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   27.04.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   12.04.2021
  POLAGANJE KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   28.03.2021
  ODLAGANJE KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   15.02.2021
  ONLINE PREDAVANJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   14.10.2020
  ONLINE PREDAVANJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   30.06.2020
  REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   16.06.2020
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   18.03.2020
  Instrukcije za online predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   12.03.2020
  KOLOKVIJUMI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   07.02.2019
  POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   24.01.2019
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   25.12.2018
  POLAGANJE
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   03.12.2018
  Odložene vježbe 03.12.2018.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   29.11.2018
  ODLAGANJE KOLOKVIJUMA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   27.11.2018
  OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   22.11.2018
  OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   22.11.2018
  TERMINI POLAGANJA KOLOKVIJUMA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   06.11.2018
  NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   29.10.2018
  ODLAGANJE PREDAVANJA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   22.10.2018
  NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   30.09.2018
  TERMINI POLAGANJA KOLOKVIJUMA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   12.09.2018
  Popravni ispit
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   09.02.2018
  Rezultati ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   11.01.2018
  Promjena termina ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   17.12.2017
  Rezultati predroka
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE -   01.12.2017
  Popravni kolokvijuma - 01.12.2017 18:20

1 | 2