Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

ePredavanja - 21.03.2020 18:19

21.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

E - Vjezbe PF - Distance learning

21.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Vjezbe - termin

16.02.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Osnovne informacije o predmetu i nacinu ocjenjivanja - 14.02.2020 13:34

14.02.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Nova objava - 14.02.2020 13:42

14.02.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Najava odsustva predavaca - 14.02.2020 13:43

14.02.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati ispita - septembarski rok

11.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Izmjena termina popravnog zavrsnog ispita

07.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati zavrsnog ispita

31.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati kolokvijuma

14.05.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Vjezbe - termin

19.03.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Materijal za vjezbe

18.02.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati ispita - septembarski rok

13.09.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati ispita - septembarski rok

09.09.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati zavrsnog ispita

13.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati zavrsnog ispita

04.06.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Poeni (osvojeni na casovima vjezbi - testiranje)

12.04.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Materijal za vjezbe

19.02.2018


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati ispita - avgustovski rok

11.09.2017