Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   16.09.2021
  avgustovski rok drugi termin- 16.09.2021 20:35
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   13.09.2021
  Termin polaganja- 13.09.2021 09:28
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   09.09.2021
  avgustovski rok - 09.09.2021 13:17
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   04.09.2021
  Termin polaganja - 04.09.2021 12:06
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   02.07.2021
  Rezultati nakon zavrsenih svih vidova provere znanja - 02.07.2021 14:19
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   08.05.2021
  Informacija u vezi sa odbranom seminarskih radova - 08.05.2021 22:25
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   18.04.2021
  Informacija u vezi sa seminarskim radovima-- 18.04.2021 18:01
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   16.04.2021
  rezultati - 16.04.2021 12:13
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   14.04.2021
  informacija o prvom teorijskom kolokvijumu- 14.04.2021 12:13
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   07.04.2021
  7informacija u vezi s predavanjima -7.04.2021 12:20
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   01.04.2021
  predavanja- 01.04.2021 14:02
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   01.04.2021
  Online aktivnost - 01.04.2021 15:47
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   31.03.2021
  predavanja 1.04.2021.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   26.03.2021
  Predavanja - 26.03.2021 13:48
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   01.03.2021
  Informacija u vezi s predavanjima - 01.03.2021 22:15
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   18.02.2021
  link za predavanja- 18.02.2021 10:55
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   13.02.2021
  Informacija u vezi s predavanjima
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   18.09.2020
  Septembarski rok-konacni rezultati
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   15.09.2020
  Prijava za polaganje ispita u II septembarskom roku
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   15.07.2020
  konacni rezultati - 15.07.2020 20:10
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   11.07.2020
  popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 14:08
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   09.07.2020
  Nova objava - 09.07.2020 11:34
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   25.06.2020
  Popravi zavrsnog ispita- 25.06.2020 10:36
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   25.06.2020
  Rezultati polaganja praktičnog dijela ispita nakon održanog popravnog roka
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   22.06.2020
  Zavrsni prvi termin - 22.06.2020 07:47
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   16.06.2020
  Rezultati praktičnog dijela ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   12.06.2020
  Zavrsni ispit- 12.06.2020 23:06
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   04.06.2020
  Zavrsni ispit - 04.06.2020 22:52
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   18.05.2020
  Popravni prvog kolokvijuma - 18.05.2020 13:46
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   18.05.2020
  Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma - 18.05.2020 15:09
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   17.05.2020
  Materijal
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   17.05.2020
  Popravni prvog teorijskog kolokvijuma- 17.05.2020 22:03
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   11.05.2020
  Online test - 11.05.2020 13:44
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   10.05.2020
  Materijal
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   08.05.2020
  Nova objava - 08.05.2020 22:30
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   07.05.2020
  online cas- 07.05.2020 14:15
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   06.05.2020
  Predavanja - 06.05.2020 20:32
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   30.04.2020
  Materijal
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   29.04.2020
  Nova objava - 29.04.2020 11:04
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   27.04.2020
  predavanja- 27.04.2020 14:12
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   27.04.2020
  Online konsultacije - 27.04.2020 20:27
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   23.04.2020
  Prvi teorijski - 23.04.2020 15:40
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   23.04.2020
  Materijal
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   21.04.2020
  online konsultacije - 21.04.2020 16:55
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   21.04.2020
  dodatni termin konsultacija - 21.04.2020 17:57
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   20.04.2020
  online aktivnosti
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   17.04.2020
  Materijal
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   16.04.2020
  Elektronsko poslovanje - 16.04.2020 8:49
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   10.04.2020
  Vježba
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-ELEKTRONSKO POSLOVANJE -   09.04.2020
  Materijal

1 | 2