Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

avgustovski rok II

21.09.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

avgustovski rok

17.09.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

konacni rezultati

19.06.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

rezultati zavrsnog kolokvijuma

12.06.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

Korigovani rezultati (prije završnog ispita)

23.05.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

Termin predavanja

23.05.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

Rezultati prije završnog ispita

19.05.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

Popravni rok za polaganje praktičnog dijela ispita

26.04.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

Rezultati popravnog kolokvijuma i analize studija slucaja

24.04.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

popravni kolokvijuma i analiza studija slucaja

11.04.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

promena termina predavanja

05.04.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma

28.03.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

Termin kolokvijuma (praktični dio)

28.03.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

Obavestenje o terminima predavanja

22.03.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

aktivnosti na casu

20.03.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

Informacija za prvi teorijski kolokvijum, popravni prvog teorijskog kolokvijuma i analizu studija slucaja

20.03.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

informacija za seminarske radove

02.03.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

promjena termina predavanja

26.02.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

informacija za studente

15.02.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

aktivnost na casu

15.02.2018


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

avgustovski rok-rezultati

19.09.2017


Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje

ellektronsko poslovanje-BP-konacne ocenen

23.06.2017