Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   26.02.2021
  Termin ispita u dodatnom martovskom roku
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   12.02.2021
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   03.10.2020
  Sistem za e-učenje
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   11.09.2019
  Rezultati nakon drugog septembarskog roka
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   08.12.2018
  Predavanje 10
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   07.12.2018
  Predavanje 9
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   25.11.2018
  Predavanje 8
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   10.11.2018
  Predavanje 7
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   02.11.2018
  Predavanje 6
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   02.11.2018
  Predavanje 5
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   02.11.2018
  Predavanje 4
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   02.11.2018
  Predavanje 3
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   01.11.2018
  Predavanje 2
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   01.11.2018
  Predavanje 1
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   01.02.2018
  Termin popravnog završnog ispita
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   23.01.2018
  Rezultati nakon završnog ispita i predlog ocjena
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   18.01.2018
  Termin završnog ispita
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   30.12.2017
  Pregled bodova pred završni ispit
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   16.12.2017
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   08.12.2017
  Termin popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA -   29.11.2017
  Termin predavanja i popravnog kolokvijuma