Dokumenti - Elektrotehnički fakultet


Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   04.12.2023
  Laboratorijske vježbe 23/24
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   13.10.2023
  Računske vježbe 23/24
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   05.12.2022
  Zadaci - Uticaj šuma na prenos digitalno modulisanih signala
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   04.12.2022
  Zadaci - Digitalne modulacije
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   14.11.2022
  Zadaci - Sum u osnovnom opsegu, optimalni prijemnik
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   31.10.2022
  Zadaci - Prenos u osnovnom opsegu, ISI
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   17.10.2022
  Zadaci - IKM i delta modulacija
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   10.10.2022
  Zadaci - Kvantizacija i sistemi sa impulsnom modulacijom
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   26.09.2022
  Zadaci - Teorema o odabiranju
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   23.09.2021
  Rezultati popravnog ispita
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   13.09.2021
  Rezultati nakon prvog septembarskog ispitnog roka
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   10.02.2021
  Rezultati popravnog ispita
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   23.01.2021
  Rezultati ispita
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   17.01.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma - drugi rok
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   22.12.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   19.11.2020
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   08.11.2020
  Zadaci - drugi blok
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   11.10.2020
  Sve lab. vjezbe
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   11.10.2020
  Zadaci - prvi blok
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   23.09.2020
  Rezultati drugog sep. roka
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   16.09.2020
  Rezultati prvog sep. roka
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   15.09.2020
  Rezultat prvog septembarskog roka
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   04.02.2020
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   24.01.2020
  Rezultati ispita
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   25.12.2019
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   15.12.2019
  Matlab modeli za 4. lab. vjezbu
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   25.11.2019
  Racunske vjezbe Vi, VII, VIII
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   13.11.2019
  Racunske vjezbe V
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   13.11.2019
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   21.10.2019
  Racunske vjezbe IV
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   09.10.2019
  Lab. vjezbe
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   30.09.2019
  Racunske vjezbe I
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   30.09.2019
  Racunske vjezbe II
Elektrotehnički fakultet--Digitalne telekomunikacije -   30.09.2019
  Racunske vjezbe III