Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -   16.04.2021
  II kolokvijum
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -   09.04.2021
  I popravni kolokvijum
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -   05.04.2021
  I kolokvijum